ផ្ទះលេខ ០០២ ផ្លូវលេខ ១៨៥ ភូមិព្រែកសំរោង សង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល | info@84000dhamma.com

​​​​   លោកគ្រូមេត្តា  +855​ 77 50 50 91

  ឧបាសក ស៊ន សុខា  +855 11 82 16 16

  ឧសិកាស្រី  +855 11 81 81 65